Selecteer een pagina

Continu verbeteren van processen

De basis van mijn werkwijze is de gecombineerde procesverbetermethodiek Lean Six Sigma. Lean zorgt ervoor dat processen sneller verlopen, door de verspillingen die er in zitten te herkennen en er uit te halen. Six Sigma zorgt er voor dat een proces beter gaat verlopen, met minder fouten.

In de eerste fase wordt in overleg bepaald welke stappen precies worden gevolgd, en in welke mate ook Lean of andere tools worden toegepast. Hiermee zorg ik er voor dat het te leveren advies op maat wordt aangeboden voor het specifieke vraagstuk.

Goede strategie: betere organisatie

bel direct: 06 1175 4541

|

Beproefde werkwijze

Six sigma is een beproefde werkwijze voor het continu verbeteren van processen. Het biedt een gestructureerde project aanpak waarbij de klant centraal staat.

Six Sigma maakt gebruik van de DMAIC-cyclus, en bestaat uit de volgende stappen:

1. Define

Wat is precies het probleem?

Dit is de definitiefase van het project. Belangrijke vraagstukken zijn: Wie is de klant, wat vindt hij/zij belangrijk en welke eisen stelt de klant? Aan welke kritische en kwaliteitsaspecten moet het proces voldoen? Het aan te pakken probleem en de waarde voor de organisatie van het oplossen van het probleem worden gedefinieerd. 

2. Measure

Wat is de huidige situatie?

De huidige situatie wordt nader in kaart gebracht. Hierbij wordt meetbare informatie over de prestatie van het product of proces verzameld, zodat het inzichtelijk wordt wat de grootte van het probleem is. Daarnaast worden verbeterdoelen vastgesteld.

3. Analyse

Hoe wordt het probleem veroorzaakt?

In de analysefase wordt bepaald wat de veroorzakers zijn van het probleem. Hierbij wordt aan de hand van data en proces analyse vastgesteld wat de hoofdoorzaken zijn.

4. Improve

Welke oplossing past hier het beste bij?

Deze fase omvat het zoeken naar de beste oplossingen. Deze worden getoetst aan het te bereiken doel, waarbij vervolgens de beste oplossing geselecteerd wordt. Deze wordt door middel van een pilot of een implementatieplan in de praktijk gebracht.

5. Control

Hoe voorkomen we herhaling?

De laatste fase betreft het borgen van de doorgevoerde oplossing in het proces en de organisatie. Naast een overdracht van documentatie wordt de verbetering ook aangetoond. Tot slot wordt bekeken of het geleerde ook in andere projecten toegepast kan worden.

Maak een afspraak

Nieuwsgierig geworden of mijn werkwijze ook bij uw organisatie past? In een oriënterend gesprek kunnen we kijken waar de behoefte tot verbeteren ligt, en wat mijn rol daarin kan zijn.

|

mijn werkwijze past bij jouw organisatie