Selecteer een pagina

Verbeter het inzicht in je organisatie

met lean six sigma

Oosterbaan Organisatie Advies helpt organisaties om zowel de mensen binnen de organisatie, als de producten en diensten van een organisatie continu te ontwikkelen en verbeteren. De wijze waarop ik dit aanpak is gebaseerd op de Lean Six Sigma verbetermethodiek.

|

Continu verbeteren van processen

Elke organisatie of bedrijf levert een bepaalde dienst of een product. Om een dergelijke dienst of product te kunnen realiseren, zijn handelingen nodig, die gezamenlijk een proces vormen. 

In veel gevallen zijn dergelijke processen niet optimaal ingericht. Oosterbaan Organisatie Advies helpt bedrijven en organisaties om deze processen te verbeteren, maar ook om nieuwe processen in te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van visies, het ontwikkelen van stuurinformatie, of het gebruiken van visueel management om complexe processen eenvoudig zichtbaar te maken.

missie & strategie

Mijn missie is om organisaties efficiënter en effectiever te laten werken door Lean Six Sigma te introduceren en te borgen binnen elke organisatie. Door deze werkwijze te omarmen, zal een bedrijf of organisatie beter in staat zijn om haar eigen missie en visie daadwerkelijk vorm te geven, uit te voeren, èn om hier continu in te verbeteren.

Eén van de unieke elementen hierin is dat de werkvloer een grote rol speelt. Daar gebeurt het namelijk!

de werkvloer

Op de werkvloer is de kennis aanwezig die nodig is om de kwaliteit te verbeteren, en eventuele verspillingen uit een proces te halen. Op de werkvloer liggen ook de oplossingen voor alle problemen verscholen.

Een aantal voorbeelden van mogelijk te leveren producten zijn hieronder benoemd:

Ontwikkelen van visies en beleid

Om continu te kunnen verbeteren is het van belang om te weten waar de stip op de horizon ligt, en welke producten passen bij de organisatie. Dit kan worden vastgelegd in diverse documenten, zoals bijvoorbeeld een visiedocument, meerjarenplannen of beleidsplannen.

Bestaande processen verbeteren

Vaak zijn bestaande processen niet efficiënt ingericht, en bevatten deze stappen die geen toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van het eindresultaat. Door dergelijke processen met de werkvloer te doorlopen, kunnen deze verbeterd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van klachtenafhandeling, het sneller afhandelen van een bestelling, een efficiëntere inrichting van een werkplaats, enzovoorts.

Nieuwe processen inrichten

Bij ontwikkeling van een organisatie, komt het voor dat er nieuwe producten of diensten geleverd gaan worden. Bij de uitbreiding van werkzaamheden, hoort ook de borging van deze activiteiten binnen de organisatie. Oosterbaan Organisatie Advies begeleidt dergelijke processen van de tekentafel tot de implementatie. De filosofie hierbij is: we doen het goed doordacht en we doen het in éen keer goed!

Stuurinformatie

Ontwikkelen van KPI’s (kritieke prestatie indicatoren), waarbij inzichtelijk wordt gemaakt of gestelde doelen van een organisatie daadwerkelijk worden gehaald. Vraagstellingen die hierbij passen zijn bijvoorbeeld: wat presteren we, hoe meten we dat, en hoe kunnen we deze prestaties verbeteren? Het ontwikkelen van stuurinformatie is van toepassing op alle processen in een organisatie.

Verheldering complexe vraagstukken

Ondersteuning van organisaties bij vraagstukken om te verbeteren en verder te ontwikkelen. Door middel van diverse tools, zoals bijvoorbeeld visueel management (een proces letterlijk zichtbaar maken), kunnen complexe vraagstukken helder inzichtelijk gemaakt worden.

Wordt het tijd om strategische doelen te behalen?

Stappenplan

Om strategische doelen te behalen, gaan we samen aan de slag met een stappenplan. De basis van het stappenplan is de DMAIC cyclus. De inhoud van deze cyclus wordt verder uitgelegd in de werkwijze. In het gehele stappenplan staat de klantwens centraal: Wat vindt de klant belangrijk aan het product of dienst van de organisatie, en welke eisen worden hier aan gesteld?

Begin vandaag met verbeteren

bel direct: 06 1175 4541

Hulp nodig met het zetten van de juiste stappen om uw organisatie naar een hoger plan te tillen? Dan bent u aan het juiste adres. Oosterbaan Organisatie Advies helpt met behalen van gewenste doelen, èn met het borgen van deze verbeteringen.

|

Beproefde werkwijze

Lean en Six Sigma worden oorspronkelijk als twee verschillende procesmethodieken gezien, waarbij Lean wordt toegepast om de flow te verbeteren, en Six Sigma om een constant hoge kwaliteit te realiseren.

Of het nu gaat om het maken van een product, of het leveren van een dienst, elke organisatie heeft behoefte aan een vlotte doorstroom van het werk en een hoge kwaliteit per processtap. Daarom worden beide methodieken als complementair gezien en gecombineerd gebruikt als Lean Six Sigma.

Wat vindt de klant belangrijk aan onze service of ons product? Welke eisen stelt de klant? Per project zal worden bekeken welke elementen relevant zijn uit de gestructureerde project aanpak van Six Sigma. Deze aanpak omvat de DMAIC cyclus, wat staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

de klant staat centraal in de aanpak

|

1. Define

Beschrijf het aan te pakken probleem en de waarde van het oplossen van het probleem voor de organisatie. Een verbeterteam wordt georganiseerd.

2. Measure

Definieer het defect en verzamel baseline informatie over de prestatie van het product of proces. Stel verbeterdoelen vast en zorg voor een geschikt meetsysteem.

3. Analyse

Stel vast welke proces parameters (inputs) het meeste effect hebben op de kritische proces resultaten (outputs).

4. Improve

Identificeer verbetermogelijkheden en onderbouw dat met deze verbeteringen de projectdoelstellingen worden gehaald.

5. Control

Implementeer de gekozen oplossing(en) en zorg dat deze geborgd worden in het proces en de organisatie. Deel de oplossingen met andere belanghebbenden die een overeenkomstig procesprobleem (kunnen) hebben.

Wil je meer weten?

Maak een afspraak met Hanneke voor meer informatie.

4 + 14 =

Spaarndamseweg 117
2025 AM Haarlem
info@oosterbaanadvies.nl
T 06 1175 4541